KJ Architekt Piaseczno

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest kj.architekt Kamila Jędrzejewska z siedzibą 05-500 Mysiadło , ul. Wiejska 3P/1 , NIP 1231049449
(zwane dalej: Biurem)

W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy o kontakt pod adresem email biuro@kjarchitekt.com.

Cel przetwarzania danych
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług w ramach zawartej z Biurem umowy, tj. świadczenia usług projektowych.

Przekazywanie danych
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Biurem.

Jednocześnie informujemy, że Biuro jest zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Informujemy, że Państwa dane nie będą co do zasady przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi wymagającej udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Przechowywanie danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem zachowania informacji również po ustaniu umowy, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Biura, np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Profilowanie
Informujemy, że Państwa dane nie będą poddane profilowaniu.