KJ Architekt Piaseczno

Nasza pracowania oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu
projektów architektonicznych i projektów wnętrz
.

Projekty architektoniczne

Opracowujemy projekty architektoniczne wielobranżowe:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • przebudowy i adaptacji budynków istniejących;​​

 

W ramach prac przedprojektowych oferujemy: ​

 • ​Analizę chłonności działki,
 • Przygotowanie wniosków oraz wystąpienie i otrzymanie warunków technicznych przyłączenia inwestycji do infrastruktury technicznej,
 • Wykonanie podkładów mapowych.
 • Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej niezbędnej jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Opracowanie wniosku, wystąpienie i otrzymanie WZiZT lub wyrysu i wypisu z planu w przypadku gdy w gminie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Wykonanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej dla całości inwestycji.
 • Wykonanie inwentaryzacji budynków istniejących,
 • Wykonanie ekspertyz konstrukcyjnych koniecznych przy projektach przebudowy obiektów.

 

W ramach prace projektowych oferujemy :

 • Projekty budowlane i wykonawcze budynków w zakresie:
  • architektury,
  • konstrukcji,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • instalacji ogrzewania,
  • instalacji wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • instalacji telekomunikacyjnej,
  • instalacji alarmowej,
  • technologii,
 • Projekty wykonawcze aranżacji powierzchni biurowych (space – plan’y oraz fit – out’y )
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.
 • Opracowania kosztorysowe.

 

Projekty wnętrz

Opracowujemy projekty wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Współpracę z Inwestorem dzielimy na kilka etapów:

​Etap I – Prace przedprojektowe

 • ​Spotkanie z inwestorem,
 • Omówienie oczekiwań Inwestora i zasad współpracy.
 • Ustalenie wymogów funkcjonalnych wnętrza, preferencji, kolorystyki, wykończenia oraz budżetu na realizacje inwestycji.
 • Wizja lokalna
 • Sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej

Etap II – Projekt funkcjonalny

 • Przygotowanie koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza w formie rzutów , z proponowanym układem rozmieszczenia elementów wyposażenia wnętrza.

​​

Etap III – Projekt koncepcyjny

 • Opracowanie modelu 3D wnętrza wraz z propozycją elementów wykończenia wnętrza. tj. : mebli, ceramiki i armatury, oświetlenie,
 • Opracowanie finalnych wizualizacji kluczowych pomieszczeń.

​​

Etap IV – Projekt wykonawczy

 • Opracowanie rzuty aranżacyjnego z konkretnymi elementami umeblowania,
 • Opracowanie rzutów technicznych rozmieszczenia nowych ścian, punktów instalacji oświetlenia, hydrauliki i co.
 • Opracowanie rzutów technicznych podłóg, podwieszanych sufitów, zabudów z suchych tynków;
 • Opracowanie rzutów i widoków technicznych zabudów na zamówienie, w tym: szklanych, lustrzanych, stalowych, kamiennych, z płyt meblarskich i innych,
 • Opracowanie szczegółowe widoki ścian w poszczególnych pomieszczeniach;
 • Opracowanie projektów mebli,
 • Zestawienie konkretnych elementów wyposażenia wnętrz,

Etap V – Nadzór autorski

 • ​Wspólne zakupy w sklepach branżowych.
 • Nadzór autorski nad realizacją.

 

Konsultacje

W ramach świadczonych usług oferujemy również konsultacje z zakresu architektury i wnętrz, niezbędne przez zakupem projektów typowych lub nieruchomości gotowych. W trakcie takiego spotkania analizujemy możliwości działki lub mieszkania pod oczekiwania Inwestora.